Konstruktør og leverandør av broer og gangveisystemer.